Vállalatirányítás és megfelelés

Nemzetközileg aktív csoportként a STADA-nak a jogi keretfeltételek széles skálájának kell megfelelnie. Ezen feltételek pontos betartása adja a felelős, fenntartható és sikeres vállalatirányítás alapját – mert a törvénytelen magatartás vagy a törvénysértésnek akár csak a látszata is tartósan ronthatja a vállalat jó hírét és piaci pozícióját, és jelentős pénzügyi veszteséget okozhat. Ezen okból kifolyólag az átlátható, felelős és értékorientált vállalatirányítás elvei határozzák meg a STADA végrehajtó- és felügyelőbizottságainak a tevékenységét. Továbbá, a jogi követelményeken és további szabályozásokon kívül az a szabályozási keret, amelyen belül a vállalat működik, felöleli a vállalat belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerének rendelkezéseit, a STADA magatartási kódexét és az abból levezetett, specifikus témákra vonatkozó vállalati irányelveket.