Társadalmi hozzájárulások

A jogi keretfeltételek pontos betartása adja a fenntartható és sikeres vállalatirányítás alapját. Ezen okból kifolyólag az átlátható, felelős és értékorientált vállalatirányítás elvei határozzák meg a STADA végrehajtó- és felügyelőbizottságainak tevékenységét.