Belső Ellenőrzési és Kockázatkezelési Rendszer

Továbbá a STADA Belső Ellenőrzési és Kockázatkezelési Rendszere, melynek feladata a kockázatok felelős kezelésének biztosítása, jelenti a felelős vállalatirányítás alapját. Ez olyan pozícióba helyezi az Igazgatótanácsot, hogy az felismeri a csoportszintű kockázatokat és piaci tendenciákat, így azonnal képes reagálni a kockázati profil releváns változásaira. Ebben a tekintetben valamennyi osztály kapcsolódik a Kockázatkezelési Rendszerhez, lehetővé téve ezáltal a kockázatok átfogó monitorozását, beleértve a nem pénzügyi területek felől érkező lehetséges kockázatok monitorozását is. A Belső Ellenőrzési és Kockázatkezelési Rendszer az éves audit, valamint a Belső Ellenőrzés által rendszeres időközönként végzett auditok tárgyát képezi.

A Belső Ellenőrzési Osztály a napi üzleti tevékenységeken kívül független testületként az Igazgatótanácsot is segíti a csoportszintű belső eljárások és folyamatok objektív szempontú és a szükséges távolság megtartásával történő értékelésével. A cél az üzleti folyamatok optimalizálása, a költségek csökkentése, a hatékonyság növelése és a kitűzött belső célok elérése a továbbfejlesztett belső kontrollok által (lásd: „Lehetőségek és Kockázati Jelentés – Belső Ellenőrzési és Kockázatkezelési Rendszer a csoport számviteli folyamatához [HGB 289. § (4), 315. § (4) szerinti jelentés]”).