A STADA személyzeti politikájának kezelése központilag, a Csoport székhelyén található Globális Emberi Erőforrások osztály által történik. Ebben a tekintetben az olyan globálisan működő osztályok, mint a „Tehetséggondozás és személyfejlesztés”, a „Személyfejlesztés, tehetségkutatás és munkaadói márkaépítés”, valamint a „Kompenzáció és juttatások” tervezik meg azokat a standardokat, irányelveket és folyamatokat, amelyeket a nemzetközi leányvállalatok hajtanak végre, és amelyek az adott piac speciális feltételei szerint egészülnek ki. A központilag irányított nemzetközi HR struktúra erősítése érdekében a 2019-es pénzügyi évben valamennyi helyi személyzeti vezető számára funkcionális jelentéstételi szinteket hoztak létre a globális HR menedzsment felé.

A jelentés tárgyát képező évben két HR vezetői konferenciára is sor került, melyek a nemzetközi együttműködés javítása érdekében összehozták a központ HR képviselőit és a nagyobb leányvállalatok személyzetért felelős személyeit. A jövőben évente kétszer különböző STADA-országokban megrendezésre kerülő esemény központi témája főleg a globális projektek prezentálása.

A 2019-es pénzügyi évben globálisan bevezetett intézkedések magukban foglalják többek között a globális „Tehetséggondozás és személyfejlesztés” osztály létrehozását, amely a jövőben a „Kultúra és értékek”, a „Változásmenedzsment”, a „Tehetséggondozás”, valamint az „Utánpótlás-tervezés és vezetőfejlesztés” területeiért felel majd. A jelentés tárgyát képező évben folytatódott továbbá az új SAP-alapú HR IT környezet megalkotásának és megvalósításának folyamata, lehetővé téve a csoportszintű HR-folyamatok standardizálását és digitalizálását. Két olyan országban, amelyben a vállalat aktív, a bázismodult az alkalmazottak alapadatainak és a szervezeti struktúrának a rögzítésére használják majd. Németországban már a munkaerő-toborzásra és időadat-rögzítésre szolgáló modulokat is használják. Ezen kívül egy, a „Kompenzáció és juttatások” osztály által vezetett globális projektcsoport egy globális kompenzációs struktúrán kezdett dolgozni a jelentés tárgyát képező évben.

Az esélyegyenlőség előmozdítása

A STADA értékeli munkavállalói személyes tulajdonságainak, tehetségének és teljesítményének sokszínűségét. A Vállalat jövőbeli életképessége nagyban függ attól, hogy hogyan segítik elő és hasznosítják ezt a sokszínűséget. Világszerte több mint 30 országban aktív nemzetközi Csoportként a kulturális sokszínűség a Vállalat fontos részét képezi.

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre való tekintettel a STADA fontosnak tartja mindkét nem kiegyensúlyozott képviseletét. Így a vezetők utánpótlása tervezésének részeként az Igazgatótanács gondoskodik a női alkalmazottak megfelelő támogatásáról a nők arányának folyamatos növelése érdekében. Mindazonáltal a vezetői pozíciók betöltésekor mindig a pályázó szakmai és személyes képzettsége, és nem pedig a neme van előtérben.

Fontos nem pénzügyi teljesítménymutatók
A STADA Csoport teljes dolgozói állományát tekintve a nők aránya 2019. december 31-én körülbelül 57% volt.
2019-ben a nemek sokféleségére új globális fogalom került bevezetésre. Az új lebontás a női részesedés korábbi mutatóit az „1. vezetői szinten” 11%-kal, a „2. vezetői szinten” 28%-kal váltja fel (2018. december 31-i adat). 2019-re a nemek sokféleségének új globális meghatározása a „felső, középső és alsó vezetői szinteken” is lebontást követel. A „felső vezetői szint” a STADA Globális Vezetői Csapatának valamennyi tagját magában foglalja. Ebben a csoportban a nők részesedése 21%. A „középső és alsó vezetői szintek” esetében a nők részesedése 53%. A jelentés tárgyát képező évben ezen szintek felbontása még nem volt lehetséges, azonban az aktuális, 2020-as pénzügyi évben erre is sor kerül. A „középső és alsó vezetői szintek” kategóriájába valamennyi olyan alkalmazottat beszámítottak, akinek legalább egy másik alkalmazott jelentéseket tesz.